Soft Cleaning


En icke-abbrassiv metod som hjälper till med att eliminera nedsmutsningar av plaster, elastomerer och pigment samt släppmedel genom en definierad blandning av olika plasgranulat. Denna metod är effektiv, snabb och skonsam då den inte skadar hörn och kanter eller förändrar topografin på ytan som behandlas. Även strukturerade ytor bibheåller sin originalyta. Med vår expertis kan du vara säker på att få bästa resultat för dina behov. Iepco Soft Cleaninganvänds på extruderings- och formsprutningsskruvar och på alla torra och nedsmutsade ytor.

Micropeen 950 ZPD finns i större storlekar.

Efter Soft Cleaning

Före Soft Cleaning

Kontakta oss